NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Media ungdom.

her får Ungdommer fra Røde Kors ungdom føle hvordan det er å være flyktning.

 

«Jeg er EN-som bryr seg» er en kampanje Ungdom Røde Kors har startet på grunn av ensomhet. 1/3 av alle ungdom er ensomme.