NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Hjelpekorpset

Hvem er vi
Nannestad Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 22. mai 1979, og tok senere navnet Nannestad og Gjerdrum Røde Kors Hjelpekorps. Vi dekker kommunene Nannestad og Gjerdrum.

Vi er her, hvor er du?

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors Hjelpekorps trenger deg, enten som passiv eller aktiv medlem.

Røde Kors Hjelpekorps utgjør et frivillig beredskapslag for bl.a. ulykker og søk etter savnende personer. Vi er aktive i ditt lokalmiljø, men bidrar også andre steder. Vi driver en ambulansetjeneste, holder sanitetsvakter på idrettsstevner og arrangementer, samt undervisning innen førstehjelp. Alle våre aktive medlemmer deltar gratis på kurs i vår regi. Det tilbys flere kurs for medlemmene, bl.a. beredskapskurs, ambulansekurs, organisasjonskurs, psykisk førstehjelpskurs osv.
Hvor aktiv du ønsker å være er opp til deg selv. Om du kun ønsker å koke kaffe under en leteaksjon er det flott!
For: ”Uten mat og drikke, duger helten ikke.”

For å kunne holde en høy standard på beredskapen, står døren alltid åpen for nye, motiverte medlemmer.
Ta utfordringen – bli med du også!

6

7

8