NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Kontakt oss

Bruk litt av din tid for andre

Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser og nye kontakter. I løpet av et år gjør 40 000 frivillige en fantastisk innsats for andre mennesker gjennom aktivitet i Røde Kors.

Som frivillig kan du engasjere deg som f.eks besøksvenn, du kan hjelpe barn og unge med lekser, støtte og veilede flyktninger som kommer til Norge, bli med i Hjelpekorpset og delta i aktiviteter for barn og unge i ditt nærmiljø.

Har du lyst til å bli medlem i Nannestad og Gjerdrum Røde Kors, eller bare ønsker å stille oss noen spørsmål. Bruk dette skjemaet så kommer vi tilbake til deg så fort vi bare kan.

  Fornavn*

  Etternavn*

  Postadresse*

  Postnr*

  Epost adressen din (required)

  Telefon privat ( nødvendig)

  Fødsels datoen din