NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Flyktningeguide

Flyktningguide

Ny kultur, nytt språk og nye utfordringer – dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge. En flyktningguide kan gjøre overgangen lettere.

Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et  medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

 

Frivilllige i Røde Kors som er flyktningguider må:

• gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring

• undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

• ha fylt 18 år (aldersgrensen for guider for ungdom er 16 år)

• ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet

• snakke godt norsk

• kjenne nærmiljøet

 

Er du interessert i å bli flyktningguide, fyll ut skjemaet her.