NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Besøkstjeneste

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

Den beste medisin for et annet menneske

Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste, Jens Meinich, sa at den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Dette er fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten.

Bestemmer sammen hva de skal gjøre

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter – eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

 

Dette kreves for å bli besøksvenn

  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • ha fylt 18 år
  • ha ID-kort
  • delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet

 

Ta kontakt med oss for å ta en uforpliktende prat og for å finne ut av om du er vår neste besøksvenn!